Om mig

Vibeke ZachoVelkommen til min hjemmeside

Jeg vil her fortælle dig lidt om mig hvad angår mit arbejde som psykolog:

Jeg er årgang 1953.  Siden 2003 har jeg arbejdet som ansat psykolog, dels i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), dels i Mødrehjælpen. Jeg har desuden haft et psykologvikariat indenfor Rehabilitering efter hjerneskade.

Jeg arbejder nu som selvstændig privatpraktiserende psykolog i 7190 Billund.

Jeg har autorisation og har færdiggjort en 2-årig specialistuddannelse indenfor narrativ terapi, ligesom jeg har været på rigtig mange kurser relateret til at kunne hjælpe mine klienter bedst muligt.

I min privatpraksis, som jeg har haft siden 2008, har jeg hjulpet både unge og voksne klienter, samt par; det har været mennesker med alle mulige psykologiske o.a. problemstillinger, som gjorde livet vanskeligt.

I mindre målestok har jeg desuden foretaget børnesagkyndige undersøgelser samt børnesamtaler for Retterne.
Jeg har tidligere haft ydernummer i Region Syddanmark, hvor jeg har hjulpet mange klienter med de problemstillinger, der er tilskud til fra det offentlige.

I mit lønmodtagerarbejde i såvel PPR som Mødrehjælpen har jeg stiftet bekendtskab med flere hundrede familier og professionelle, hvor jeg har fået mange typer af erfaringer med samtaler og herunder også konflikthåndtering.

Jeg har meget ofte arbejdet sammen med kolleger fra kommunen (socialrådgivere, forskellige specialvejledere, jurister, jordemødre..) om tingene.

Jeg vil gøre mit bedste for at være hjælpsom også for dig / jer.