Narrativ terapi

Michael White er en af grundlæggerne af den narrative metode inden for terapi og socialt arbejde.

Den narrative metode tager udgangspunkt i poststrukturalismen, som gør op med forestillingen om dybere, bagvedliggende sandheder, som det er videnskabens opgave at finde frem til.

Hovedtanken bag den narrative metode er, at der ikke findes én sand historie, men utallige mulige historier, et menneske kan fortælle om sit liv.

Igennem den narrative terapi skaber terapeut og klient i fællesskab alternative historier om klienten, som giver et nyt perspektiv på klientens fortid, nutid og fremtid.

Billede rød rose - narrativ terapi

Allan Holmgren skriver i forordet i bogen Narrativ terapi om den narrative metode:

”En klient, der ankommer til en terapi-session, medbringer sine særlige begreber, forståelsesrammer og historier. Disse udøver magt over klienten i dennes beretning om sit konkrete og kropslige liv. Denne magt er, hvad narrativ terapi først og fremmest interesserer sig for.
Hverken terapeut eller klient opfattes som passive og autentiske repræsentanter for en sandhed om livet og terapien. Terapeuten er ikke en ekspert. Terapeuten er heller ikke neutral. Terapeuter har ikke adgang til sand viden om menneskers liv.”